Hanya Tersisa 55 lagi

Buku KISAH-KISAH DALAM AL QUR'AN VERSI TADABBUR

Rp. 285.000 213.750
Jumlah:
  Beli Via Whatsapp

KISAH-KISAH DALAM AL QUR'AN
VERSI TADABBUR

Menyelami Berbagai Hikmah dari Kisah-kisah dalam AI-Quran

AI-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang berisi pesan dan nasihat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah, baik secara tersurat maupun tersirat. Al-Quran membawakan banyak kisah, baik berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul,]uga berbagai peristiwa yang terjadi antara mereka dengan orang beriman maupun orang munafik dan kafir.

Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling benar dan paling baik. Karena, AI-Quran telah menyampaikan realita yang terjadi tanpa ada pengurangan dan penambahan. Selain itu, kisah-kisah dalam AI-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang terangkai dengan baik dan makna yang terkandung begitu indah. Selain itu, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling bermanfaat yang akan memberikan pengaruh besar pada perbaikan dan pembinaan diri. Melalui kisah dalam Al-Quran, Allah Ta’ala menunjukkan keadilan-Nya kepada orang beriman dan orang kafir berupa pahala dan siksa. Kisah dalam Al-Quranjuga berfungsi sebagai motivasi bagi orang beriman agar tetaptegar dalam keimanan, danjuga peringatan bagi orang kafir.

Melalui buku ini, Dr. Abdul Karim Zaidan memaparkan berbagai kisah dalam AlQuran, baik kisah para nabi, rasul, orang-orang shalih, orang-orang beriman, orang-orang kafir, maupun orang-orang munafik. Dengan metode tadabbur, penulis berupaya menyajikan kisah-kisah dalam Al-Quran yang sarat pesan dan makna. Tak ketinggalan, di akhir setiap kisah dipaparkan berbagai pelajaran yang dapat dipetik, sehingga buku ini layak dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Selamat membaca!

Penerbit ZAM ZAM 
Harga 285.000 
210.000. (diskon) 
Halaman 1034
Berat 3 kg

 

© Copyright 2017 Toko Ihya' Jogja